Felleskonferansen 2022

Tema for konferansen er: hva vi ser og hva vi gjør i møte med kvinner og jenter med ADHD, Autisme eller Tourettes syndrom.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, men konferansen kan også være aktuell for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tema

Tema for konferansen er hva vi ser og hva vi gjør i møte med kvinner og jenter med ADHD, Autisme eller Tourettes syndrom. For mer utfyllende informasjon: Felleskonferansen 2022

Hva vet vi om kjønnsforskjeller, forekomst og komorbiditet? Andre temaer er utredning, spisevansker, skadelig seksualisert atferd, rusproblematikk og smerter hos kvinner med disse diagnosene.

Program

08.30 - 08.45: Åpning og Velkommen

08.45 - 09.15: Registerdata, hva vet vi? - Pål Surén

09.15 - 09.25: Pause

09.25 - 10.10: Autisme, kjønnsforskjeller og komorbiditet - Maj-Britt Posserud

10.10 - 10.20: Pause

10.20 - 11.05: ADHD, kjønnsforskjeller og komorbiditet - Berit Skretting Solberg

11.05 - 11.15: Pause

11.15 - 12.00: TS, kjønnsforskjeller og komorbiditet - Nanette Debes

12.00 - 12.30: Lunsj

12.30 - 13.00: Identifisering og utredning av jenter og kvinner med autisme - Alexandra Havdahl

13.00 - 13.05: Benstrekk

13.05 - 13.45: Spiseforstyrrelser og nevroutviklingstilstander - Maria Råstam Bergstrøm

13.45 - 14.00: Pause

14.00 - 14.30: Kvinner og seksuell risikoatferd - Bernt Barstad

14.30 - 14.45: Smerte i et kjønnsperspektiv - Ingunn Pernille Mundalen

14.45 - 15.00: Rus i et kjønnsperspektiv - Levi Røstad Kvitland

15.00 - 15.10: Pause

15.10 - 15.50: Brukerinnlegg - Gro Dahle

15.50 - 16.00: Takk for i dag


 

Fann du det du leita etter?