Felleskonferansen 2019: Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Konferanse, 05.12.2019, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Hvordan legge til rette for god kommunikasjon og hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes eller autisme?

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi?

... i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme.

Målgruppe

Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Konferanseavgift

Kr 400,- inkluderer dagpakke/lunsj

Påmelding

Påmeldingsfristen er 5. november.

Meld deg på Felleskonferansen 2019

Konferansen gjennomføres også tre andre byer

Konferansen gjennomføres også tre andre byer i november og desember 2019. Det vil være mulig å følge konferansen som videokonferanse eller strømming fra Trondheim eller Tromsø. Følg lenkene under for påmelding til videokonferanse/strømming.
Tromsø 20. november

Trondheim 21. novemberOslo 4. desember

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.

Program

08:30   Registrering

09:00   Velkommen

09:10   Kulturforståelse v/ Ragnhild Magelssen, Folkehelseinstituttet

10:10   Pause

10:25   Kort film

10:30   Utredning av voksne. Utfordringer og mulighete v/ Zhinoo Amiri, Avdeling for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus

11:30   Lunsj

12:15   Kort film

12:20   Utredning av barn og unge. Utfordringer og muligheter v/ Anette Mølmen, Kapellveien habiliteringssenter og RHABU, Oslo Universitetssykehus

13:20   Pause

13:35   Kort film

13:40   Oppfølging, utfordringer og muligheter v/ Kjell Ole Myrvoll, Universitetssykehuset Nord-Norge, BUP Sjøvegan

14.40   Pause

14.50   Oppfølging, utfordringer og muligheter forts. v/ Kjell Ole Myrvoll

15.45   Avslutning

16:00   Takk for i dag.

Arrangører

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT)

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør-Øst

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS.

Når og kor

Dato
05.12.2019 
Klokkeslett
Stad
Scandic Bergen City hotell, Håkonsgaten 2
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Fann du det du leita etter?