Felleskonferansen 2018

Konferanse , 27.11.2018 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer.

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom.

Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser. Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne.
Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten; psykiatri, habilitering og somatikk, men er aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Program

08.30   Registrering
09.00   Velkommen
09.15   Atferd som utfordrer; hva ser vi og hvordan forstå v/Sissel Berge Helverschou
10.00   Pause
10.15   Angst og vegring hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser v/Sissel Berge Helverschou
11.00   Pause
11.10   Kan ulike nevropsykiatriske diagnoser hjelpe å forstå eksplosivt raseri og atferdsvansker? v/Bernhard Weidle
12.00   Lunsj
12.45   Kan ulike nevropsykiatriske diagnoser hjelpe å forstå eksplosivt raseri og atferdsvansker? v/Bernhard Weidle
13.30   Pause
13.40   Autismespektertilstander: forståelse og tiltak. v/Jon Fauskanger Bjåstad
14.30   Pause
14.40   Autismespektertilstander: forståelse og tiltak. v/Jon Fauskanger Bjåstad
15.25   Oppsummering/avrunding
15.45   Slutt

Påmelding

Meld deg på konferansen

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Pris

Konferanseavgiften er kr. 400,- og inkluderer lunsj. Betalingen skjer ved påmelding.

Forelesere

Bernard Weidle er overlege, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim. Han har i mange år vært leder av nevroteamet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim og er nå koordinator av OCD-teamet ved samme klinikken. Førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge. Han har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes


Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider i klinikkledelsen ved Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er også forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse og er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander.


Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist med fordypning i habilitering og ansatt som forsker på NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus. Helverschou har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler. Hennes forskning- og fagutviklingsaktivitet har vært knyttet til psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme, både hos personer med utviklingshemning og hos personer med Asperger syndrom. Hun leder for tiden to nasjonale fagnettverk; AUP-nettverket og en multisenterstudie om diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning, og PSY-AS om diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom. Hun leder også et prosjekt om rusbehandling for mennesker med Asperger syndrom, og har nylig sluttført en studie om personer med Autismespekterdiagnoser som har blitt rettspsykiatrisk undersøkt.

Godkjenninger

    Norsk Psykologforening: godkjennes med 7 timer.   Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.  Nevrologi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.  Norsk sykepleierforbund: godkjennes med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.  Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.  Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning. Målgruppen er for bred for at kurset kan godkjennes for leger i spesialisering.  Barnesykdommer: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning. Rus- og avhengighetsmedisin: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.   

Arrangører

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge, Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT) Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør-Øst NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS.

Konferansen gjennomføres også i tre andre byer i november 2018

Det vil være mulig å følge konferansen som videokonferanse.
Ved ønske om videokonferanse, ta kontakt med unni.sissel.sagstad@helse-bergen.no  

Trondheim mandag 12. november Tromsø tirsdag 13. novemberOslo mandag 26. november

Når og kor

Dato
27.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:45
Stad
Scandic Bergen City Hotell, Håkonsgaten 2, Bergen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontakt
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.