Fagdag om tuberkulose

Fagseminar, 09.02.2017, Tuberkulose poliklinikk

Ny trussel - gammal sjukdom

Målgruppe:

Smittevernlegar, fastlegar, helsesøstre, legevakttenesta,
LIS-legar, overlegar i spesialisthelsetenesta,
sjukepleiarar i kommune – og spesialisthelsetenesta. 

Klikk her for påmelding

Deltakaravgift: 300 kr inkl. lunsj og kaffimat
Påmeldingsfrist: 20. januar 2017. 

Fagdagen er søkt godkjent som teljande kurstimar for legar.

Program:

 • 08:30 - 09.00 Kaffi og registrering
 • 09:00 – 09:10 Åpning av fagdagen
 • 09:10-09:50 Hva er tuberkulose? Diagnostikk
 • 09:50-10:20 Latent vs. aktiv TB
 • 10:20 - 10:35 Kaffipause
 • 10:35-11:05 Barn og Tuberkulose
 • 11:05-11:50 Multiresistent TB / Ekstrapulmonal TB
 • 11:50 - 12:45 Lunsj
 • 12:45 - 13:15 WHO strategi – TB i globalt perspektiv
 • 13:15 - 13:45 Smitteoppsporing i kommunen
 • 13:45 - 14:05 Tuberkulosekoordinator sin rolle
 • 14:05 – 14:15 Kaffipause
 • 14:15 - 15:00 Tuberkulosescreening i Norge - hvordan målrette den best mulig?
 • 15:00 - 15:30 Paneldebatt

Førelesarar:

 •  Kristin Cotta Schønberg, Ass. Fylkeslege i Hordaland
 • Tehmina Mustafa, Lege, Lungeavdelinga, HUS/Professor UiB
 • Gunnar Husebø, Overlege Lungeavdelinga, HUS
 • Franziskus Johannes Bosse, Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, HUS
 • Bjørn Blomberg, Overlege, førsteamanuensis, Medisinsk avdeling, HUS
 • Erlend Grønningen, Konstituert overlege Lungeavdelinga, HUS, Lege for Leger uten grenser
 • Kari Stidal Øystese Smittevernoverlege i Bergen Kommune og Margrethe Pettersen, Helsesøster, Smittevernkontoret i Bergen kommune
 • Haldis Kollbotn, Tuberkulosekoordinator/ Helsesøster, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
 • Trude Margrete Arnesen, Overlege dr.med., MPH Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Når og kor

Dato
09.02.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Tuberkulose poliklinikk