Fagdag om revmatologi

Fagseminar, 03.11.2017, Fysioterapiavdelinga

Fysioterapi ved inflammatoriske revmatologiske sjukdomar –
eit paradigmeskifte.

Målgruppe

Fysioterapeutar i Helse Vest regionen. Fysioterapeutar i sjukehus, kommunehelsetenesta og i privat praksis.

Pris

Kr. 1000,- for eksterne deltakarar.
Lunsj, kaffi og kursmateriell er inkl. i prisen.

Kursleiar

Ass. avdelingssjef Marit Hjellestad, Fysioterapiavd., HUS.
 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Meld deg på fagdagen

 

Programmet

Kl. 08.30-09.00
Registrering. Kaffi te og frukt.

Kl. 09.00-09.15
Velkomen ved seksjonsleiar, spesialfysioterapeut Liv Marit Mørkve Holst

Kl. 09.15-10.15
Revmatologiske, inflammatoriske sjukdomar.
Klassifisering, diagnostisering og medikamentell behandling.
Ved professor, overlege Bjørg Tilde Svanes Fevang

Kl. 10.15-10.30
Pause med kaffi og te

Kl. 10.30-11.30
Kor står fysioterapifaget i revmatologien i dag?
«Paradigmeskiftet» - konsekvensar for fysioterapi
Ved fysioterapeut, Revmatologisk avdeling, HUS

Kl. 11.30-12.15
Lunsj

Kl. 12.15-13.00
Kvifor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten?
Ved fysioterapeut PhD, Silje Halvorsen Sveaas,
Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering (NKKR)

Kl. 13.00-14.00
Kartleggingsverktøy, kliniske testar
Gjennomgang i praksis.
Ved fysioterapeutar, Revmatologisk avdeling, HUS

Kl. 14.00-14.15
Pause med kaffi og te og noke attåt

Kl. 14.15-15.00
Fysioterapi ved bindevevssjukdomar
Ved fysioterapeut, Revmatologisk avdeling, HUS

Kl. 15.00-15.45
Kartlegging og forslag til tiltak ved Revmatoid artritt og Spondyloartritt - kasuistikkar
Ved fysioterapeutar, Revmatologisk avdeling, HUS

Kl. 15.45-16.00
Avrunding. Takk for i dag!

Når og kor

Dato
03.11.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Fysioterapiavdelinga
 
Kontakt
Ass. avdelingssjef Marit Hjellestad,
Fysioterapiavdelinga
Haukeland universitetssjukehus
marit.hjellestad@helse-bergen.no