Fagdag om revmatologi

Fagseminar, 03.11.2017, Fysioterapiavdelinga

Fysioterapi ved inflammatoriske revmatologiske sjukdomar.

Målgruppe

Fysioterapeutar i Helse Vest regionen. Fysioterapeutar i sjukehus, kommunehelsetenesta og i privat praksis.

Pris

Kr. 1000,- for eksterne deltakarar.
Lunsj, kaffi og kursmateriell er inkl. i prisen.

Kursleiar

Ass. avdelingssjef Marit Hjellestad, Fysioterapiavd., HUS.
 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Meld deg på fagdagen

 

Programmet

Kl. 08.30-09.00
Registrering. Kaffi, te og frukt

Kl.09.00-09.15 
Velkomen v/ seksjonsleiar og spesialfysioterapeut Liv Marit Mørkve Holst

Kl.09.15-10.15 
Revmatologiske, inflammatoriske sjukdomar
Klassifisering, diagnostisering og medikamentell behandling v/ professor og overlege Bjørg Tilde Svanes Fevang

Kl.10.15-10.30 
Pause med kaffi og te

Kl.10.30-11.30 
Kvar står fysioterapifaget i revmatologien i dag?
Paradigmeskiftet - konsekvensar for fysioterapi v/ spesialfysioterapeut Karen Marie Liland, Revmatologisk avd., HUS

Kl.11.30-12.15 
Lunsj

Kl.12.15-13.00 
Kvifor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten? v/ fysioterapeut PhD, Silje Halvorsen Sveaas, Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Kl.13.00-14.00 
Kartleggingsverktøy
Gjennomgang i praksis v/ spesialfysioterapeut Aniken Thorsen Markhus og fysioterapeut Tone Markhus, Revmatologisk avd., HUS

Kl.14.00-14.15
Pause med kaffi, te og noko attåt

Kl.14.15-15.00 
Fysioterapi ved bindevevssjukdomar v/ spesialfysioterapeut Liv Marit Mørkve Holst, Revmatologisk avd., HUS

Kl.15.00-15.45 
Kartlegging og forslag til tiltak ved Revmatoid artritt og Spondyloartritt - kasuistikkar v/ spesialfysioterapeutar Britt-Elin Birkeland og Irene Lillebø, Revmatologisk avdeling, HUS

Kl.15.45-16.00 
Avrunding. Takk for i dag.

Når og kor

Dato
03.11.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Fysioterapiavdelinga
 
Kontakt
Ass. avdelingssjef Marit Hjellestad,
Fysioterapiavdelinga
Haukeland universitetssjukehus
marit.hjellestad@helse-bergen.no