Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme

Konferanse, 03.02.2021, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Dr. Jed Baker er direktør for Social Skills Training Project, en privat organisasjon som gir tjenester til personer med autisme og sosiale kommunikasjonsvansker.

De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Helse Sør-Øst har gleden av å komme med en tidlig annonsering av konferansen Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme (4-10 år): Kartlegging, opplæringsprogrammer og opplæringsprosedyrer.

Dr. Jed Baker er direktør for Social Skills Training Project, en privat organisasjon som gir tjenester til personer med autisme og sosiale kommunikasjonsvansker. Han sitter i det faglige rådgivende styret i Autism Today, ASPEN, ANSWER, YAI, the Kelberman Center og flere andre autismeorganisasjoner.

I tillegg skriver han bøker og artikler, holder foredrag og gir opplæring internasjonalt om temaet opplæring i sosiale ferdigheter og håndtering av utfordrende atferd. Han er en prisvinnende forfatter av fem bøker, inkludert Social Skills Training for Children and Adolescents with Aspergers Syndrome and Social Communication
Problems; Preparing for Life: The Complete Handbook for the Transition to Adulthood for
Those with Autism and Aspergers Syndrome; The Social Skills Picture Book; The Social Skills
Picture Book for High School and Beyond; and No More Meltdowns: Positive Strategies for
Managing and Preventing Out-of-Control Behavior. Hans arbeid har også blitt omtalt på ABC
World News, Nightline, CBS Early Show, og Discovery Health Channel.

Tema:
- Definere sosiale ferdigheter
- Utviklingsspørsmål
- Kartlegging av sosiale ferdigheter
- Målsettinger
- Ulike opplæringsprosedyrer
Foreleser er Dr. Jed Baker
Helse Fonna sine videomodelleringsfilmer i opplæring av sosiale ferdigheter er basert på Jed
Baker sitt arbeid.

Pris:
Kr. 2 200 Early Bird, påmelding innen 1. september 2020
Kr. 2 500 påmelding etter 1. september 2020
Påmeldingsfrist: 30. november 2020

Påmelding og betaling:
https://www.deltager.no/jed_baker_03022021 

Praktisk informasjon:
Forelesningen foregår på engelsk

Mer informasjon kommer her:
https://www.ntnu.no/rkbu/rfm
http://www.oslo-universitetssykehus.no/rktaatn
https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriskesenter/regionalt-fagmiljo-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-rfm  
http://www.glennesenter.no/
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhdog-tourettes-syndrom  

Når og kor

Dato
03.02.2021 
Klokkeslett
08:00-16:00 Onsdag
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?