HELSENORGE

ESSENCE, mental health and language development

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen og UIB arrangerer i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest konferanse om "ESSENCE, mental health and language development".

Om temaet

I de senere årene har det vært en økt oppmerksomhet på at nevroutviklingsforstyrrelser sjelden kommer alene, men at symptomene overlapper. Professor Gillbergs begrep "ESSENCE" (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) er et paraplybegrep på disse vanskene. Dersom barn har vansker på ett område, har det ofte også vansker på flere. Derfor er det viktig med en helhetlig tilnærming og bred kartlegging for at disse barna kan få hjelp for sitt samlede tilstandsbilde. Imidlertid er det fortsatt en vei å gå for å få et helhetlig og godt tilbud til disse barna, noe som krever samarbeid på tvers av sektorer og tjenestenivåer. På konferansen vil flere verdensledende forskere, inkludert professor Gillberg, forelese, og det vil være særlig fokus på overlapp mellom nevroutviklingsforstyrrelser og språkvansker.

Målgrupper

Fagpersoner ansatt i psykisk helsevern for barn og unge, habiliteringtjenester for barn og unge, Statped, PPS, barnehage og andre aktuelle

Program

Program for konferansen
SpeakerTopic
Ingvar BjellandIntroduction
Prof Christopher Gillberg
ESSENCE and psychiatric vulnerability
Prof Carmela Miniscalco MattssonESSENCE and language
Kaffepause 
Prof Philip WilsonESSENCE when worry?
Gillberg/ Mattson/ Wilson/ Maj-Britt Posserud/Ingvar Bjelland/ Gro Janne WergelandDiscussion: Breaking barriers? Health vs education!

Ingen deltakeravgift. 

Fann du det du leita etter?