Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte IPS

Kurs, 05.10.2017, Kronstad distriktspsykiatriske senter

Har menneske med alvorlege psykiske lidingar noko å bidra med i arbeidslivet? Svaret er ja!

Dei har ressursar som arbeidsgjevarar har bruk for, og det å vera i arbeid er med på å styrka sjølvkjensle og meistringsevne hos den enkelte.

Sidan 2013 har Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen og NAV Hordaland i samarbeid med Bergen kommune, gjennomført eit prosjekt der me har prøvd ut eit verknadsfullt tiltak for å få pasientar ut i heilt ordinære jobbar. Modellen er forkorta IPS (Individual Placement and Support), og målgruppa er pasientar med alvorlege psykiske helseplagar – primært med psykoselidingar. Kvar deltakar får sin «Jobbspesialist» som arbeider tett på pasient, integrert i behandlingsteam og har kontakt med arbeidsgjevarar som kan tenkja seg å tilsette arbeidstakarar med psykiske helseutfordringar..
Vi har som mål å etablere IPS som metodikk i alle samhandlingsrelasjoner mellom DPS og NAV-kontorene.

Arrangementet er knytt opp mot KronstadUken / Verdsdagen for psykisk helse. Kulturelle innslag ved musikkterapeutmiljøa ved Bjørgvin DPS og Kronstad DPS.

Presentasjoner fra konferansen

1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdf1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdf
2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdf2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdf
3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdf3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdf
4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdf4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdf
5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdf5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdf
6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdf6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdf
7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdf7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdf

Når og kor

Dato
05.10.2017 
Klokkeslett
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Kronstad distriktspsykiatriske senter
Samarbeid mellom Helse Bergen og NAV Hordaland. 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.