Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte IPS

Kurs, 05.10.2017, Kronstad distriktspsykiatriske senter

Har menneske med alvorlege psykiske lidingar noko å bidra med i arbeidslivet? Svaret er ja!

Dei har ressursar som arbeidsgjevarar har bruk for, og det å vera i arbeid er med på å styrka sjølvkjensle og meistringsevne hos den enkelte.

Sidan 2013 har Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen og NAV Hordaland i samarbeid med Bergen kommune, gjennomført eit prosjekt der me har prøvd ut eit verknadsfullt tiltak for å få pasientar ut i heilt ordinære jobbar. Modellen er forkorta IPS (Individual Placement and Support), og målgruppa er pasientar med alvorlege psykiske helseplagar – primært med psykoselidingar. Kvar deltakar får sin «Jobbspesialist» som arbeider tett på pasient, integrert i behandlingsteam og har kontakt med arbeidsgjevarar som kan tenkja seg å tilsette arbeidstakarar med psykiske helseutfordringar..
Vi har som mål å etablere IPS som metodikk i alle samhandlingsrelasjoner mellom DPS og NAV-kontorene.

Arrangementet er knytt opp mot KronstadUken / Verdsdagen for psykisk helse. Kulturelle innslag ved musikkterapeutmiljøa ved Bjørgvin DPS og Kronstad DPS.

Presentasjoner fra konferansen

1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdf1. Rachel Perkins - part 1 Employment - meanings and possibilities Bergen 5.10.17.pdf
2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdf2. Rachel Perkins - part 2 Employment -a central role for healthcare professionals Bergen 5.10.17.pdf
3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdf3. Tonje Fyhn IPS Effektevaluering.pdf
4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdf4. Randi-Luise Møggster IPS Kronstad DPS oppsummering.pdf
5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdf5. Trude Hjortland IPS Erfaringskonferanse_jobbspesialistens rolle.pdf
6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdf6. Susan Savides og Kristin Vold Hjerpås Ressurssentre ips.pdf
7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/kronstad_dps/Documents/Erfaringskonferanse Individuell jobbstøtte/7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdf7. Tommy Johansen Satsing på IPS i Hordaland.pdf

Når og kor

Dato
05.10.2017 
Klokkeslett
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Kronstad distriktspsykiatriske senter
Samarbeid mellom Helse Bergen og NAV Hordaland. 
Fann du det du leita etter?