Epilepsikurs for ungdom

Kurs, 2 gonger i året, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret, Nevrologisk post 3, Nevropoliklinikk

Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til økt trygghet og meistring i kvardagen
  • Få informasjon og støtte til å utføre eigne valg
  • Dialog med representantar fra ulike faggrupper
  • Anledning til å møte andre i samme situasjon

Kurset har fokus på følgande tema

Fakta om epilepsi, behandling, kognitive utfordringar, sjølvhjelp, familie og meistring. Kurset gir anledning til dialog og samtale med fagpersonar og mulighet til å utveksle erfaringar med andre i samme situasjon.

Tid 2017

30. og 31. mars kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.

Informasjon Epilepsi ungdom kurs 2017.pdf

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege.

Pårørende oppfordrast til å delta – dette må føres i samme henvisning.

Henvisning sendast til:
Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Nevrologen post 3 v/Katrin Begall
Postboks 1400
5021 Bergen
Merk konvolutten med navn på kurset.
Ved ev. behov for sjukemelding må du kontakte fastlegen din. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Avbestilling senest 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møtar til avtalt kurs, krever sjukehuset ein eigendel etter gjeldande satsar. Dette gjelder også om du har frikort.

Når og kor

Tid
2 gonger i året
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Nevropoliklinikk, Nevrologisk post 3, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbudet er utviklet av Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus i samarbeid med Norsk epilepsiforbunds ungdom og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
Kontaktperson Nevrologisk avdeling
Katrin Begall
55 97 50 30

For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter til legehenviste kurs ved Lærings- og meistringssenter, dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer.