HELSENORGE

Epilepsi - pårørandekurs

Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også muligheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset

Tilvisinga sender du til:
Haukeland universitetssjukehus
Barne og ungdomsklinikken 
Epilepsiopplæring/ Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen

 
Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. 

Gruppebasert opplæringstilbud 

Målgruppe

kurset er for pårørande/ foreldre til barn med Epilepsi

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort.

Servering 

Kaffe, te og enkel lunsj inkludert. 

Påmelding 

Du må ha tilvising frå lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. 
Du vil motta skriftlig bekreftelse på plass.

Innlegg ved

Lege, sykepleier

Presentasjoner

Parkering

Det er parkering i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Fann du det du leita etter?