Epilepsi hos vaksne med utviklingshemming

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , Bestillingskurs , Habiliteringsavdelinga for vaksne

Mange med utviklingshemming har epilepsi, og dette kan gi ulike utfordringar i kvardagen. Det er viktig at dei som har omsorg for personar med utviklingshemming har god kjennskap til epilepsi.

Kurset vil gi ei innføring i epilepsi og korleis ein kan legge til rette oppfølginga av personar med utviklingshemming og epilepsi.

Innhald

  • Kva er epilepsi? Anfallstypar, årsaker og behandling
  • Epilepsi hos menneske med utviklingshemming
  • Observasjon, identifisering og tilrettelegging i miljøarbeidet

Målgruppe

Tenesteytarar til vaksne med utviklingshemming. Kurset er eigna for grupper på 20-50 deltakarar.

Varigheit

6 undervisingstimar á 45 minutt

Kursansvarlege

Jack Schjelderup, overlege og spesialist i nevrologi
Linda Holst, fagkonsulent og vernepleiar

Pris

Fagleg innhald kr 10.000,-

Praktisk informasjon

Lokal arrangør / bestillar har ansvar for praktisk tilrettelegging av kurset (kurslokale, påmelding, kaffi / te og lunsj).

Arrangør

Habiliteringsavdelinga for vaksne ved Haukeland universitetssjukehus 

Kontakt

Førespurnad om bestillingskurs kan sendast til postmottak.habilitering@helse-bergen.no


Tilbake til Kursoversikt - bestillingskurs

Når og kor

Tid
Bestillingskurs
Klokkeslett
 
Arrangør
Habiliteringsavdelinga for vaksne
 
Kontakt
Kontaktperson Marianne Nielsen
Telefon 55 53 50 10 / 55 53 50 00
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.