HELSENORGE

Enkeljympa med Friskis&Svettis

Enkeljympa er trening og bevegelse til musikk for ungdom og unge voksne med utviklingshemming.
Alle deltek ut i frå eigne føresetnadar.

Kven passar tilbodet for? 
Enkeljympa er kondisjons- og styrketrening tilpassa til ungdom og unge vaksne som har ein utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettingar. Dei som har behov, har med eigen ledsager på treninga.  

Kva type aktivitet er dette? 
Enkeljympa er bevegelse til musikk. 

Kostar det noko? 
Ein må vere medlem i idrettslaget Friskis&Svettis for å kunne delta. 
Alle kan få tre prøvetimar gratis før ein melder seg inn. Du finn informasjon om medlemskap på Friskis&Svettis sine nettsider.
Vi hjelp deg med innmelding når du har bestemt deg for å melde deg inn. 

Må eg melde meg på?  
Alle er velkommen til å komme på ei trening og prøve om det er noko for seg. Du behøver ikkje melde deg på til dette. 

Er det aktivitet i skuleferiar og på raude dagar?  
Vi fylgjer skuleruta. 

Kven kontaktar eg dersom eg har spørmål?
Du kan k
ontakte Friskis&Svettis Enkeljympa v/Cathrine Nøttingnes på 924 44 142

Bli betre kjend med Friskis&Svettis

Fann du det du leita etter?