HELSENORGE

Enkeljympa med Friskis & Svettis

Enkeljympa er trening og bevegelse til musikk for ungdom og unge voksne med utviklingshemming. Alle deltek ut i frå eigne føresetnadar.

Enkeljympa med Friskis & Svettis

Enkeljympa er kondisjons- og styrketrening tilpassa til ungdom og unge vaksne som har ein utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettingar. Aktiviteten er bevegelse til musikk. Dei som har behov, har med eigen ledsager på treninga.

Alle er velkommen til å komme på ei prøvetrening og se om det er noko for seg. Du behøver ikkje melde deg på til dette. Ein må vere medlem i idrettslaget Friskis & Svettis for å kunne delta videre. Du finn informasjon om medlemskap på nettsidene til Friskis & Svettis, som hjelp deg med innmelding om dette blir aktuelt.

Fann du det du leita etter?