Energi frå sjukehus til kvardag

Velkommen til webinar om fysisk aktivitet og meistring for born og unge.
Webinaret er ein del av Barn&Unge-kongressen 2020.

Gjennom dette webinaret får vi eit innblikk i korleis Energisenteret for barn og unge benyttast, og refleksjonar rundt kvifor det er viktig å sjå heilheten i møte med born og unge.

 

Program:

Del 1: Fysisk aktivitet og meistring – Dei gode eksempla

Å trene – eller å ikkje trene? Betydinga av regelmessig fysisk aktivitet for barn og unge med Duchennes Muskeldystrofi - med besøk av Stian Hammer (Fysioterapeut og stipendiat)

Energiteamet PBU – Trygg, Aktiv og Glad Fysisk aktivitet som del av behandling av barn og unge med angst- og depresjonslidingar - med besøk av Martin Solberg (Psykiatrisk sjukepleiar)

Virtuell realitet som del av behandlingskvardagen – VR vert benytta som motiverande og effektiviserande element i gangtrening og i sosial adferdstrening - med besøk av Guri Holgersen (Klinisk barnevernspedagog)

Del 2: Det utadvendte sjukehuset

Møteplassen Knutepunktet I Idrettscampus Bergen si møteplass Knutepunktet arbeidar vi aktivt for etablering og utprøving av gode samarbeid for fysisk aktivitet for born og unge med synlege og usynlege behov

Sofaprat: Korleis legge til rette for fysisk aktivitet og meistring frå sjukehus til heimstad? Vi samlar ungdommen, fagpersonen, leiaren og den erfarne til ein god prat rundt felles interesser og utfordringar

Det vil vere open chat på Facebook-hendinga, med moglegheit for spørsmål og kommentarar frå «salen» under Sofaprat

VELKOMMEN!


barn og ung.pngE LOGO.png


 

 

 

 

Fann du det du leita etter?