HELSENORGE

Endringer i retningslinje for ADHD og nytt kapittel i pakkeforløp

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest tilbyr gratis webinar om temaet: "Endringer i nasjonal faglig retningslinje for ADHD og nytt kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i pakkeforløp, psykiske"

Foreleser

Helene Barone har ledet arbeidet med utarbeidelse av et kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser som inngår i det generelle pakkeforløpet om psykiske lidelser, barn og unge, samt revisjon av deler av nasjonal faglig retningslinje for ADHD. Hun har en midlertidig stilling i Helsedirektoratet i forbindelse med dette arbeidet. I tillegg er hun ansatt på RFM i Vest. 

Om temaet

Helsedirektoratet har publisert revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD, samt et kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser som inngår i pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge. Kapittelet trådte i kraft 1. mars i år. Det er hovedsakelig det som angår utredning av barn og unge som er endret i retningslinjen. Du får vite mer om bakgrunnen for dette, konkrete anbefalinger som inngår i produktene og hvilke implikasjoner dette har for klinikere og brukere.

Agenda

Agendaen består i visning av to videoer: I den ene gjennomgås sentrale elementer som er endret i retningslinjen, samt kapittel i pakkeforløp. I tillegg er det laget en kort video hvor Helene snakker med Thomas Idem, nestleder i ADHD Norge, om retningslinjen og kapittelet. Etterpå blir det anledning til å stille spørsmål fra 0930-1000. Videoene er utgitt av Helsedirektoratet, hvor den ene er laget i samarbeid med ADHD Norge. 

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, skole, PPT, foreldre/pårørende og andre webinaret kan være aktuelt for

Påmelding 

Du vil motta e-post med påloggingsinformasjon og lenker i god tid før webinarstart.

Påmeldingsfrist: 10.03.22 innen kl. 15:00

Fann du det du leita etter?