HELSENORGE

Eksemkurs for foreldre til barn med eksem

Kurset gir kunnskap og informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du får også moglegheit til å utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Ta kontakt med Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Du treng tilvising frå lege. Eigendel etter gjeldande takstar - vanleg regel for frikort gjeld.  

Målgruppe

Foreldre og føresette til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet. 

Kostnadar

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering

Kaffi, te og enkel lunsj inkludert. 

Påmelding

Du må ha tilvising frå lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. 
Du vil motta skriftleg bekreftelse på plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, brukarrepresentant 

Presentasjonar


 

Fann du det du leita etter?