Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

Invitasjon med foreløpig program 2017 høst.pdf

DET ER FREMDELES NOEN PLASSER IGJEN PÅ KURSET.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Ta kontakt med oss eller ring Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Du treng tilvising frå lege. Eigenandel etter gjeldande takstar - Vanleg regel for frikort gjeld. 

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyring til Haraldsplass
 
Arrangør
Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Hudavdelinga, Helse-Bergen i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen og Psoriasis- og eksemforbundet. 

Reise- og oppholdskostnadar dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Det kan søkast om opplæringspengar og erklæring frå lege til arbeidsgivar kan lagast på kursdagen for dei som ønsker det. Brukaren må kontakte lokalt NAV-kontor før reisebestilling. Også pårørande og ledsagar får dekka kostnadar om det står i tilvisinga frå lege at dei skal delta/ha ledsagar. Ta vare på kvitteringar.
Overnatting må deltakarane bestille sjølv.