Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen
  • Meistre livet med diagnosen betre
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid

  • Foreløpig avlyst grunnet pandemi

          kl. 08.30 - 15.30

Læringsmetodar 

Foredrag; samtale i grupper; erfaringsutveksling; dialog med fagfolk.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Ta kontakt med oss eller ring Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Du treng tilvising frå lege. Eigenandel etter gjeldande takstar - Vanleg regel for frikort gjeld. 

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyring til Haraldsplass
 
Arrangør
Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Hudavdelinga, Helse-Bergen i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen og Psoriasis- og eksemforbundet. 
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Ulriksdal 2
5009 Bergen
55 97 47 80
 
Reise- og oppholdskostnadar dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Det kan søkast om opplæringspengar og erklæring frå lege til arbeidsgivar kan lagast på kursdagen for dei som ønsker det. Brukaren må kontakte lokalt NAV-kontor før reisebestilling. Også pårørande og ledsagar får dekka kostnadar om det står i tilvisinga frå lege at dei skal delta/ha ledsagar. Ta vare på kvitteringar.
Overnatting må deltakarane bestille sjølv.
Fann du det du leita etter?