Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Ta kontakt med oss eller ring Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Du treng tilvising frå lege. Eigenandel kr. 345,- Vanleg regel for frikort gjeld. 

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjøring til Haraldsplass
 
Arrangør
Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Hudavdelinga, Helse-Bergen i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen og Psoriasis- og eksemforbundet. 

Reise- og oppholdskostnadar dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Brukaren må kontakte lokalt NAV-kontor før reisebestilling. Også pårørande og ledsagar får dekka kostnadar om det står i tilvisinga frå lege at dei skal delta/ha ledsagar. Ta vare på kvitteringar.
Overnatting må deltakarane bestille sjølv. Helse Vest har rabattavtale med Rica Hotels, Scandic og Thon Hotels, som brukarane kan tilvise til ved bestilling. Dekking av overnattingsutgiftar må avtalast med lokalt NAV-kontor på førehand.