Eksekutive vansker «Når dirigenten svikter: Reguleringsvansker og konsekvenser for daglig fungering"

Kurs, 22.10.2020, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Mange barn og unge med utviklingsmessige lidelser har vansker med regulering av tanker, følelser og atferd. Forståelse av disse vanskene er essensielt for å hjelpe barnet best mulig.

Dette kurset vil ha fokus på hva reguleringsvansker er og hvordan de kan komme til uttrykk på ulike livsområder, som ved skolemessig og sosial fungering.

Mål for kurset var at deltakerne skal få forståelse av hva disse vanskene er og hvordan de kan komme til uttrykk, samt hvordan de påvirkes av faktorer som stressnivå hos barnet. 
 

Foreleser

RFM Helse Vest v/ Helene Barone, nevropsykolog/PhD

Tid

Onsdag 3. juni 2020, kl. 09.30 – 14.30

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre kurset vil kunne være aktuelt for.

Kursavgift

Kr 150,- Det vil bli servert enkel lunsj og kaffe/te 

Påmelding

 Påmeldingsfrist: Fredag 22. september 2020

Meld deg på kurset

Når og kor

Dato
22.10.2020 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Kronstad
Gymsalen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontaktinformasjon
Unni Sagstad
Telefon: 55 956195, 97 17 49 43
unni.sagstad@helse-bergen.no  
 
Fann du det du leita etter?