HELSENORGE

Ein Meinigsfull Kvardag

Ein meiningsfull kvardag er en recovery og aktivitetsmesse. Det er en møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte - og de tilbud som finnes til denne målgruppen.

Messen arrangeres for å synliggjøre hvor mange flotte tilbud som finnes for målgruppen, på en uformell og ufarlig arena. I tillegg håper vi at de ulike aktørene på feltet blir bedre kjent og kan samkjøre sine aktiviteter på en måte som er til nytte for deltagerne. Vi ønsker også at helsepersonell, behandlere og andre fagfolk som møter målgruppen og deres pårørende, skal få bedre oversikt og kjennskap til tilbudene som finnes, slik at de på en trygg og troverdig måte kan formidle dette videre til de menneskene de møter i sitt daglige virke. Felles for mange er at de synes det er vanskelig å finne informasjon om hvilke tilbud som finnes. Spesielt gjelder dette mennesker med utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På aktivitetsmessen får du lett tilgjengelig informasjon om fritids- og aktivitetstilbud som finnes.

Fann du det du leita etter?