Disputas: Tiina Maarit Andersen

Disputas , 21.06.2018 , Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Avhandlingens tittel: “Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophic Lateral Sclerosis”

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2
Hovedveileder: Professor Ola Drange Røksund
Medveiledere: Thomas Halvorsen, Ole-Bjørn Tysnes, John-Helge Heimdal og Maria Vollsæter

Prøveforelesning

Dato: 21. juni 2018
Tid: Kl. 09.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Disputas

Dato: 21.06.18
Tid: Kl. 11.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Laryngeal response patterns during mechanically assisted cough in Amyotrophic Lateral Sclerosis”
1. opponent: Professor Michael Polkey, Imperial College, London
2. opponent: Førsteamanuensis Henrik Johansson, Uppsala Universitet
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Oddmund Søvik.

Åpent for alle interesserte.

Personalia

Portrett Tiina Maarit Andersen. Foto

Tiina Maarit Andersen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, UiB

Tiina Andersen (f.1974) er utdannet fysioterapeut fra University of Applied Sciences i Lappeenranta (Finland) fra 1997 og har jobbet i Norge siden 1998. Hun har master i klinisk fysioterapi fra Høyskolen i Bergen (2012) og arbeider som spesialfysioterapeut ved Nasjonalt Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling ved Lungeavdelingen og ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Hun er tilknyttet Klinisk institutt K2, UiB. Hovedveileder for studien har vært Ola D. Røksund.


Når og kor

Dato
21.06.2018 
Klokkeslett
11:15
Stad
Armauer Hansens hus
Auditoriet
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling - NKH
 

ALS er en nevrologisk sykdom som ødelegger nerver i ryggmargen og hjernen og fører til lammelse av alle kroppens muskler. Symptomene kan begynne med lammelser i svelget (såkalt bulbær lammelse) eller med svekkelser i armer og bein. Det finnes ikke helbredende behandling, og behandlingen av ALS har som mål å opprettholde og øke livskvalitet og lindre plager.

Pustemaskin (respirator) og hostemaskin hjemme er aktuelt når lungefunksjonen svikter. Hostemaskinen hjelper pasienten å hoste opp slim fra luftveiene - for å unngå eller behandle lungeinfeksjoner. Den blåser først luft inn i lungene, for deretter å dra luften og slimet ut med undertrykk. Pasienter med bulbær type ALS har tradisjonelt hatt ingen eller dårlig nytte av hostemaskinen.

Andersen er den første i verden med å undersøke strupen ved hjelp av laryngoskopi med videodokumentasjon, det vil si et kamera ført inn gjennom nesen via en tynn slange. Undersøkelsen ble utført mens ALS pasienter og friske kontroller fikk behandling med hostemaskin med ulike innstillinger.

Undersøkelsene viste at ved bulbær ALS så lukkes strupen når hostemaskinen blåser luft inn. Lungene bli derfor ikke fylt opp med luft, hvorpå den etterfølgende hostefasen blir nytteløs. Det samme så også ut til å være et tidlig symptom på bulbær lammelse i sykdomsutviklingen hos den gruppen pasienter der ALS begynte med lammelser i armer og bein.

Forsiktig individuelt tilpassede innstillinger av hostemaskin forbedret strupens respons på behandlingen, og ALS pasientene trengte dessuten flere justeringer av innstillinger ettersom sykdommen utviklet seg. Dette så ut til å forlenge tiden ALS pasienter kan få nytte av behandlingen. Det er viktig at helsepersonell som tilpasser hostemaskin tilegner seg denne kunnskapen for å hjelpe disse alvorlige syke pasienter på best mulig måte. Funnene til Andersen har fått stor internasjonalt oppmerksomhet på fagfeltet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.