HELSENORGE

Digitale fagdager for ergoterapeuter innen revmatologi 27. og 28. september

Digitale fagdager for ergoterapeuter innen revmatologi

Bergen 27. og 28. september 2021

27. september

Kl. 09.30 – 09.50 Velkommen

Kl. 09.50 - 10.15 Bruk av COPM ved fatigue

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 10.15 - 10.25 Pause

Kl. 10.25 - 11.10 Ressursbase aktivitetsregulering

Margaret L. Søvik og Ruth Else Mehl Eide, Haukeland universitetssjukehus

Kl. 11.10 - 11.25 Pause

Kl. 11.25 – 12.10 Individuell jobbstøtte (IPS) – en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer ut i arbeidslivet: Hva kan vi lære fra psykisk helsevern?

Vibeke Erichsen, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Oslo

Kl. 12.10 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.25 Erfaringer med kartleggingsinstrumenter for pasienter med systemisk sklerose som får høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS)

Berit Njølstad, Rikshospitalet

Kl. 13.25 – 14.10 Rehabilitering og ergoterapitiltak ved systemisk sklerose

Eva Thorsen, Lillehammer Revmatismesykehus

Kl. 14.10 – 14.25 Pause m/gym

Kl. 14.25 – 15.10 Overgang fra barn til voksen; fra et psykologisk perspektiv

Elin Fjerstad, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 15.10 - 15.30 Brukererfaring om overgangen fra barn til voksen

Alva og Johanna, Ungdomsrådet i Helse Bergen

Kl. 15.30-15.45 Oppsummering av dagen

 

28. september

Kl. 08.30 – 08.45 Spørsmål fra gårsdagen

Kl. 08.45 - 09.30 Hva er virksomme tiltak for å bedre kvalitet og kontinuitet i rehabilitering? Helsepersonells erfaringer med BRIDGE-intervensjon

Anne-Lene Sand-Svartrud, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 09.30 – 09.45 Pause

Kl. 09.45 – 10.15 Presentasjon av masteroppgave: Hvordan opplever personer med revmatisk sykdom verdighet i eget liv når fatigue tar over hverdagen?

Anne Sirnes Hagland, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Kl. 10.15 – 11.00 Oppslagstavlen: - Oppstart av Revmatologisk avdeling SUS, v/Edle Fister - Kunnskapsbasert fagprosedyre for fysio- og ergoterapi til barn og ungdom med utmattelse knyttet til revmatisk sykdom v/Inger Helen Bolstad, Rikshospitalet -Happy Hands v/Anne Therese Tvedter, Diakonhjemmet sykehus - Erfaring med bruk av ADL-taxonomien v/Anne Marte Hals, Sykehus Innlandet Kongsvinger

Kl. 11.00-11.15 Pause

Kl. 11.15-11.35 «Ergoterapeuter sin rolle hos den fremtidige revmapasient»

Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus

Kl. 11.35-12.00 Evaluering og avslutning


Vi har søkt NETF om at fagdagene blir godkjent som ergoterapispesifikt kurs.

Fann du det du leita etter?