HELSENORGE

Diabetes type 2

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Tilvisning frå eigen legeVennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstiltak.

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått diagnosen Diabetes 2 og dine pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta.  Du vil motta skriftleg bekreftelse om plass. 

Innlegg ved 

Lege, sjukepleiar, psykiatar, brukarrepresentant, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass diakonale sykehus

Presentasjonar

Diabetes type 2 startkursprogram (PDF)

En god start - Diabetes type 2 (PDF)
 

Fann du det du leita etter?