Diabetes type 1

Kurs, Kurset går over to dagar, kl 08.30 - 15.00, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, Seksjon for hormonsjukdommar, Medisinsk poliklinikk og dageining

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

Målsetjing

  • informasjon om sjukdom og behandling 
  • kunnskap om god ernæring 
  • anledning til å treffe andre i same situasjon 
  • hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring 

Tid 2021

  • 27. og 28. september
  • 13. og 14. desember

Begge dager 08.30 - 15.00.

 

 

Pris   

Eigenandel etter gjeldande takstar for pasientar, kan skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort. Gratis for pårørande. Enkel lunsj serveres. 

Presentasjoner:  En god start_DT1_presentasjon_ernæring.2019_utskrift.pdf

Program:

Program Startkurs type 1 diabetes.pdf

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket noen kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding pr. e-post eller tlf. for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. 

Du må også sende påmelding på e-post til opplaering@helse-bergen.no  eller på tlf. 55 97 30 13, snarast mulig etter at brevet om kurs er mottatt. Meld frå om spesielle behov og om du er pasient eller pårørande. 

Du vil få bekrefta plass på kurs. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan bli endringar i programmet.  

 

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Merk konvolutten "Kurs Diabetes1".  

Når og kor

Tid
Kurset går over to dagar, kl 08.30 - 15.00
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkøyrsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Hormonsjukdommar, Medisinsk poliklinikk og dageining, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er utviklet av Medisinsk avdeling ved Helse Bergen (HB), Medisinsk klinikk Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og NDF Norges Diabetesforbund i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, telefon 915 05 515: 

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.