HELSENORGE

Diabetes type 1

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding


Tilvising frå eigen lege

Ver venleg å melde frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvising.

Tilvising sendast til:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstiltak

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått diagnosen Diabetes 1 og dine pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta.  Du vil motta skriftleg bekrefting om plass. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, psykiatar, brukarmedverkar og klinisk ernæringsfysiolog. 

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Fann du det du leita etter?