Diabetes Barn og pårørande

Kurs, Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Målsetjing

  • Lage ein gruppe som skal følgje kvarandre over år og som kan støtte kvarandre 
  • Barna skal byggje opp kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen 
  • Gi undervisning og  informasjon til pårørande

Tid 2021

Dato kjem - se tidspunkt under ihht alder.

Gruppe 1

Kl. 08.30 - 10.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 7-8 år.

Gruppe 2 

Kl. 11.00 - 13.00 - barn og pårørandegruppe oppfølging 9 -10 år.

Gruppe 3

Kl. 13.30 - 15.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 11-13 år

Dette er gruppar som vi ønsker å samle ein gong i året slik at dei same barna, etter kvart ungdommer, treffer kverandre årleg slik at dei blir litt kjent og kan ha eit fellesskap rundt det å ha diabetes. 

Det vil være en progresjon i temaene som tas opp slik at viktige tema for at barnet, etterkvart ungdommen, blir belyst. Vi ønsker å gi barnet/ungdommen bedre forståelse og meistring av sin diabetes i kvardagen og i forskjellige sosiale situasjoner.

Barna og foreldrene får undervisning/diskusjon kvar for seg. For dei vaksne vil denne samlingen i tillegg til informasjon frå sjukehuset, være en mogleigheit til å utveksle erfaringer med andre foreldre i same situasjon. Program kjem. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Du må ha tilvisning frå eigen lege 
Påmelding skjer via tilvisningskontoret på Barne- og ungdomsklinikken telefon: 55 97 51 99
eller e-post til D_HVNHBEBKBhenvisningskontor@helse-bergen.no - merk med «LMS kurs diabetes»

Ved spørsmål kontakt 

Susanne Eidset 
Fagsykepleier 
Barne- og ungdomsklinikken 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon -
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
E-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekt etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret på telefon. 915 05 515 : 

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking dokumenterast.

Fann du det du leita etter?