HELSENORGE

Diabetes Barn og pårørande

Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Du må ha tilvisning frå eigen lege 
Påmelding skjer via tilvisningskontoret på Barne- og ungdomsklinikken 
Telefon: 55 97 51 99
eller e-post til D_HVNHBEBKBhenvisningskontor@helse-bergen.no - merk med «LMS kurs diabetes»


 

Målgruppe 

Barn med type 1 diabetes og deira pårørande. 

Gruppe 1

Kl. 08.30 - 10.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 7-8 år.

Gruppe 2 

Kl. 11.00 - 13.00 - barn og pårørandegruppe oppfølging 9 -10 år.

Gruppe 3

Kl. 13.30 - 15.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 11-13 år

Dette er gruppar som vi ønsker å samle ein gong i året slik at dei same barna, etter kvart ungdommer, treffer kverandre årleg slik at dei blir litt kjent og kan ha eit fellesskap rundt det å ha diabetes. 

Det vil være en progresjon i temaene som tas opp slik at viktige tema for at barnet, etterkvart ungdommen, blir belyst. Vi ønsker å gi barnet/ungdommen bedre forståelse og meistring av sin diabetes i kvardagen og i forskjellige sosiale situasjoner.

Barna og foreldrene får undervisning/diskusjon kvar for seg. For dei vaksne vil denne samlingen i tillegg til informasjon frå sjukehuset, være en mogleigheit til å utveksle erfaringer med andre foreldre i same situasjon. Program kjem. 

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering 

Kaffe, te, mineralvann og enkel servering inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. 

Du vil motta skriftlig bekreftelse på plass. 

Innlegg ved

Lege, sykepleier og brukerrepresentant.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus


 

Fann du det du leita etter?