Diabetes 2

Kurs, To kursdager, begge dager kl. 08.30-15.00, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, Seksjon for hormonsjukdommar

Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

Målsetjing

 • kunnskap om sjukdom og behandling 
 • kunnskap om riktig ernæring 
 • introduksjon til fysisk aktivitet 
 • treffe andre i same situasjon 
 • inspirasjon til meistring og sjølvhjelp ved livsstilsendring 

 

Tid 2021

Vår

 • 5. og 12 januar - digitalt kurs
 • 8. og 22.  januar- digitalt kurs
 • 9. februar og 16. februar - digitalt kurs
 • 2. og 9. mars - digitalt kurs
 • 3. og 7. mai  - digitalt kurs
 • 18. og 25. mai - digitalt kurs
 • 08. og 15. juni -digitalt kurs

Haust
Program og kursinnlegg


Program Kurs for pasienter med diabetes type 2 og deres pårørende.pdfEn-god-start-DT2-Vår21-ernæring-digitalund-til-pasient.pdf


Pris 

Eigenandel etter gjeldande takstar – kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding per e-post eller telefon for å delta på kurset. 
 
Påmelding gjør du sjølv på e-post opplaering@helse-bergen.no eller på telefon 55 97 84 73, snarast mulig etter at brev om kurs er mottatt. Meld frå om spesielle behov og om du er pasient eller pårørande. Du vil få bekrefta plass på kurs.
 
Pårørande trenger ikkje tilvisning.

Tilvisning frå fastlege sendast 

Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
Postboks 1400
5021 Bergen
Merk konvolutten "Kurs Diabetes 2". 

 
Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan blir endringar i programmet. 

Når og kor

Tid
To kursdager, begge dager kl. 08.30-15.00
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Medisinsk klinikk, Hormonsjukdommar, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

 • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
 • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
 • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Fann du det du leita etter?