Den «allergiske» pasienten

Kurs , 29.03.2019-30.03.2019 , Klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling

 

Kurset er et basalkurs i allergologi tilpasset den kliniske hverdag i primærhelsetjenesten, og vil gi en grunnleggende innsikt i utredning og behandling hos barn og voksne av allergiske sykdommer i øvre og nedre luftveier, mage- og tarm og hud, samt alvorlig generell allergisk reaksjon/anafylaksi. Innledningsvis i kurset er det en gjennomgang av nomenklatur og basis immunologi. Det er lagt opp til et interaktivt kurs, og det ønskes kasuistikker fra deltagerne for felles gjennomgang.

Målgruppe

Ferdige spesialister/Leger i spesialisering og allmennleger med interesse for allergi og allergirelatert sykdom.

Kurset søkes godkjent

Kurset søkes godkjent som emnekurs/Klinisk emnekurs i allergologi i allmennmedisin.

Kursleder

Torgeir Storaas, Seksjonsoverlege, Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Kurskomité

Torgeir Storaas, seksjonsoverlege, Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Nina Særvold Avd.sykepl. (spes.avd.), Yrkesmedisinsk sykepleieenhet, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Erik Florvaag, Prof.em. Fagkonsulent, Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Bhaumik Thakkar, Allmennlege/PKO Haukeland, Morvik legekontor, Bergen

Påmelding

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist er 25. februar 2019

Pris

Kurset koster totalt kr. 3800,- og dette betales ved påmelding.

Program

Program fredag 29. mars 2019

08.00-08.30  Registrering. Kaffe/Te/Frukt 
08.30-08.40  Velkommen Ved kurslederne
08.40-08.50  Info om kompetanseområdet allergologi, Dnlf Torgeir Storaas, overlege, HUS
08.50-09.30  Definisjoner/nomenklatur, Erik Florvaag, prof.em., HUS
09.30-10.00  Hovedutfordringer i allmennpraksis tba, allmennlege
10.00-10.15  PAUSE 
10.15-11.15  Immunsystemet: Generelt, og om allergi spesielt tba, overlege, HUS
11.15-12.15  Allergidiagnostikk: Lab.metoder, Torunn O. Apelseth, overlege, HUS
12.15-13.15  LUNCH 
13.15-13.45  Anafylaksi Torgeir Storaas
13.45-14.00  PAUSE  
14.00-14.45  Luftveier: Diagnostikk og behandling hos barn, Jakob Larsson overlege, HUS
14.45-15.30  Astma: Diagnostikk og behandling voksne, Louise Persson, kst. overlege HUS
15.30-15.45  PAUSE 
15.45-16.30  Behandling av atopisk eksem tba, overlege HUS
16.30-17.00  Annen overfølsomhet for lukt og annet, Torgeir Storaas, overlege, HUS
17.00-17.30  Kasuistikker, Thakkar/Storaas/Florvaag

Program lørdag 30. mars 2019

09.00-09.40  Diagnostikk og behandling allergisk sykdom i øvre luftveier Torgeir Storaas
09.40-10.25  Matvareoverfølsomhet voksne Gülen Arslan Lied, overlege, HUS
10.25-10.40  PAUSE 
10.40-11.25  Matoverfølsomhet barn: Diff.diagnostikk/Klinisk bilde Håvard Trønnes,
overlege HUS
11.25-11.55  Anbefalinger for håndtering av matallergi i barnehager og skoler, Trønnes
11.55-12.45  LUNCH 
12.45-13.15  Ernæringsmessige utfordringer v/matvareallergi hos barn og voksne Gudrun Kahrs, klin. ernæringsfysiolog, HUS
13.15-14.15  Kasuistikker fra allmennpraksis Fra deltagerne
14.15-14.30  PAUSE 
14.30-14.45  Den suksessfulle henvisning Storaas
14.45-15.30  Hvilke legeerklæringer kan allmennlegen skrive om allergi? Thakkar/Storaas + diskusjon
15.30-16.00  Oppsummering/Evaluering Thakkar/Storaas

Når og kor

Dato
29.03.2019-30.03.2019 
Klokkeslett
Stad
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
 
Arrangør
Klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.