Den «allergiske» pasienten

Kurs, 18.09.2018-19.09.2018, Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest, Yrkesmedisinsk avdeling

2-dagers emnekurs i allergologi for allmennleger.

Kursleder: PKO Harald Hauge

Kurskomité

Harald Hauge (kursleder), PKO-kontakt, Torgeir Storaas, Haukeland universitetssjukehus (HUS), Erik Florvaag (HUS), Torunn O. Apelseth (HUS), Agnete Hvidsten (HUS)

Påmelding

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 24.08.18 

Pris

Kurset koster totalt kr. 3950,- og dette betales ved påmelding.
Prisen inkluderer kursavgift på kr. 3300,- og dagpakke for 2 dager på kr. 650,-. 

Program tirsdag 18. september

09.00-09.30
Registrering. Kaffe/Te/Frukt

09.30-09.40
Velkommen

09.40-09.50
Info om kompetanseområdet allergologi Dnlf

09.50-10.20
Definisjoner/nomenklatur

10.30-10.45
PAUSE

10.45-11.15
Hovedutfordringer i allmennpraksis

11.15-12.00
Immunsystemet:
Generelt, og om allergi spesielt

12.00-12.45
LUNCH

12.45-13.30
Allergidiagnostikk:
Lab.metoder

13.30-14.00
Anafylaksi

14.00-14.15
PAUSE

14.15-15.00
Diagnostikk og behandling allergisk sykdom i øvre luftveier

15.00-15.30
Kasuistikker

15.30-16.30
Mulighet for besøk på spesialallergipoliklinikken og allergilaben

Progam onsdag 19. september

09.00-09.40
Astma: Diagnostikk og behandling voksne

09.40-10.20
Luftveier: Diagnostikk og behandling hos barn

10.20-10.35
PAUSE

10.35-11.15
Behandling av atopisk eksem

11.15-12.00
Matvareoverfølsomhet voksne

12.00-12.45
LUNCH

12.45-13.30
Matoverfølsomhet barn:
Diff.diagnostikk/Klinisk bilde

13.30-14.00
Ernæringsmessige utfordringer v/matvareallergi hos barn og voksne

14.00-14.15
PAUSE

14.15-14.45
Kasuistikker fra allmennpraksis

14.45-15.00
Den suksessfulle henvisning

15.00-15.45
Hvilke legeerklæringer kan allmennlegen skrive om allergi?

15.45-16.00
Oppsummering/Evaluering/

Når og kor

Dato
18.09.2018-19.09.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Yrkesmedisinsk avdeling, Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)
 
Kontaktinformasjon
 
Meir informasjon
Påmeldingsskjema  
Fann du det du leita etter?