Demens pårørandekurs

Kurs, To gonger i året, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Målsetjing:

  • Kunnskap om sjukdommen og behandling 
  • Møte andre i same situasjon og dele erfaringar 
  • Kunnskap om rettar
  • Støtte til å meistre kvardagen 

Tid 2021 - todagars kurs

  • 14. og 15. oktober

Begge dagar kl. 09.30 - 15.30

Påmelding 

Påmeldingsslipp er vedlagt programmet som kjem og sendast enten pr. post til: Haraldsplass Diakonale Sykehus v/ sjukepleiar Irmelin Smith Eide, Postboks 6165, 5892 Bergen eller send e-post til: irme@haraldsplass.no 

Du får eit brev med melding om du har fått plass på kurset eller ikkje. Det vil bli laga ventelister for seinare kurs.  

Maks. 40 deltakarar pr. kurs  

Når og kor

Tid
To gonger i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Tilbodet er utvikla av Geriatrisk seksjon, HDS og Demensforeningen i Bergen i samarbeid med LMS 
Fann du det du leita etter?