Demens pårørandekurs

Kurs, To gonger i året, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Målsetning

  • Kunnskap om sjukdommen og behandling 
  • Møte andre i same situasjon og dele erfaringar 
  • Kunnskap om rettigheitar
  • Støtte til å meistre kvardagen 

Tid 2017 - todagars kurs

15. og 22. februar
13. og 25. september

Begge dagar kl. 09.00 - 15.00

Påmelding 

Påmeldingsslipp er vedlagt programmet som kommer og sendast enten pr post til: Haraldsplass Diakonale Sykehus v/ sjukepleier Irmelin Smith Eide, Postboks 6165, 5892 Bergen eller send e-post til: irme@haraldsplass.no 

Du får eit brev med melding om du har fått plass på kurset eller ikkje. Det vil bli laget ventelister for seinare kurs.  

Maks. 40 deltakere pr. kurs  

Når og kor

Tid
To gonger i året
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Tilbodet er utviklet av Geriatrisk seksjon, HDS og Demensforeningen i Bergen i samarbeid med LMS