Demens - for deg som har fått demens diagnose

Kurs , Kurset går over 3 gongar

Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

Den som får ein demens diagnose er i ein svært sårbar situasjon. Behovet for veiledning og støtte er stort den fyrste tiden.

Tema

  • Å leva med demens, utfordringar og moglegheiter
  • Demens, årsaker og behandling
  • Tilbod i hjelpeapparatet

Tid 2017

Mandager kl. 12.30 - 15.00
13., 20. og 27. november Folder til brosjyre 2017.pdf

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du henvises av lege ved

Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Olaviken Alderspsykkiatrisk sjukehus

Helse Bergen

Din fastlege

Adresse for henvisning:

Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Geriatrisk poliklinikk

Ulriksdal 8

Når og kor

Tid
Kurset går over 3 gongar
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkjørsel til Haraldsplass Diakonale sjukehus
 
Arrangør
Tilbodet er utviklet av Geriatrisk seksjon, HDS, i samarbeid med brukar og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.