HELSENORGE

Demens - for deg som har fått demens diagnose

Den som får ein demens diagnose er i ein svært sårbar situasjon. Behovet for rettleiing og støtte er stort den fyrste tiden. Kurstema: Å leve med demens, utfordringar og moglegheiter. Demens, årsaker og behandling. Tilbod i hjelpeapparatet.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du henvises av lege ved

Haraldsplass Diakonale Sjukehus
Olaviken Alderspsykiatrisk sjukehus 
Helse Bergen
Din fastlege

Adresse for henvisning:

Haraldsplass Diakonale Sykehus 
Geriatrisk poliklinikk 
Ulriksdal 8


Gruppebasert opplæringstilbud.

Målgruppe 

Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og enkel servering er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Innlegg ved

Sjukepleiar og ergoterapeut. 

Parkering

Det er mogleg å parkere mot betaling i Ulriksdal Helspark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Dikonale Sjukehus


Fann du det du leita etter?