Cøliaki pårørande til barn

Kurs, Eindagskurs, Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 Målsetjing


  • Ha informasjon om sjukdommen 
  • Meistre livet med diagnosen betre 
  • Ha kunnskap om glutenfrie produktar 
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid 2021

  • Dato kjem

 Kurset starter kl. 0815 - 15.15

Program

Program kurs for foresatte cøliaki barn.pdf

Læringsmetodar 

Foredrag,  erfaringsutveksling, dialog med fagfolk.  

Pris 

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. Enkel lunsj inkludert.
 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisinga sender du til:

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Barneklinikken, Seksjon for gastrologi 
Cøliakiopplæring / Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen 

 
Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. 
Du får ei stadfesting om tildelt plass.

Når og kor

Tid
Eindagskurs
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er utvikla av Barneklinikken, Helse Bergen og Norsk Cøliakiforening, Hordaland i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
Telefon 55 97 47 80
e-post lms@helse-bergen.no
 
Reise-, kost- og overnattingsutgifter 
Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre til barn med langvarig sjukdom får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking blir dokumentert.

 
Fann du det du leita etter?