HELSENORGE

Cøliaki pårørande til barn

Målsetjing for kurset er å gi informasjon om sjukdommen for å meistre livet med diagnosen betre. Du vil og få kunnskap om glutenfrie produktar og mulighet til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

tilvisning frå eigen lege
Tilvisning sendast til;

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Barneklinikken, Seksjon for gastrologi 
Cøliakiopplæring / Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen 


 

Gruppebasert opplæringstilbud.


Målgruppe 

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering. 

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering

Kaffe, te og enkel lunsj inkludert.

Påmelding 

Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. Du får ei stadfesting om tildelt plass. 

Innlegg ved

Lege, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier og brukermedvirker. 

Parkering

Det er mulig å parkere mot betaling i Ulriksdal helsesentere og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus


Fann du det du leita etter?