Cøliaki pårørande til barn

Kurs , Eindagskurs , Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 Målsetjing


  • Ha informasjon om sjukdommen 
  • Meistre livet med diagnosen betre 
  • Ha kunnskap om glutenfrie produktar 
  • Få demonstrert og smake glutenfri bakst 
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Program cøliaki barn.pdf

Tid 2018

Torsdag 8. februar
Onsdag 4. april
Tirsdag 5. juni
Fredag 14. september
Torsdag 22. november


Kurset starter kl. 08.00 - 15.30

Læringsmetodar 

Foredrag, matlaging, praktisk øving, erfaringsutveksling, dialog med fagfolk.  

Pris 

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. Enkel lunsj inkludert.
 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisinga sender du til

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Barneklinikken, Seksjon for gastrologi 
Cøliakiopplæring / Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen 

 
Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. 
Du får ei stadfesting om tildelt plass.

Når og kor

Tid
Eindagskurs
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Barne- og ungdomsklinikken
Kurset er utvikla av Barneklinikken, Helse Bergen og Norsk Cøliakiforening, Hordaland i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.  
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
Telefon 55 97 47 80
e-post lms@helse-bergen.no
 
Reise-, kost- og overnattingsutgifter 
Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre til barn med langvarig sjukdom får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking blir dokumentert.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.