Cøliaki kurs for vaksne

Målsetjing for kurset er å gi informasjon om sjukdommen slik at du kan meistre livet med diagnosen betre. Du vil og få kunnskap om glutenfrie produktar og mulighet til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

tilvisning frå eigen legeVennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen 

Målgruppe

Kurset er for deg som nylig har fått diagnosen cøliaki i tillegg til deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering. Pårørende er velkommen til å delta. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta.  Du vil motta skriftlig bekreftelse om plass. 

Innlegg ved 

Lege, ernæringsfysiolog, brukermedvirker og psykiater.

Parkering

Det er mulig å parkere mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldslplass Diakonale Sjukehus


Fann du det du leita etter?