BSCC Fagseminar

Fagseminar, 10.05.2017

BSCC holder jevnlig fagseminar om behandling med og forskning på stamceller. Denne gangen er forleseren Lars Bø som snakker om behandlingsmetoder av Multiple Sclerose med stamceller.

Autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose (MS) - en ny klinisk studie.

Når og kor

Dato
10.05.2017 
Klokkeslett
14:30-15:30 
Stad
Sentralblokka
Auditorium HS:D303 Birkhaugsalen
 
Arrangør
BSCC