BSCC Fagseminar

Fagseminar, 10.05.2017

BSCC holder jevnlig fagseminar om behandling med og forskning på stamceller. Denne gangen er forleserene Lars Bø og Anne Kristine Lehmann som snakker om behandlingsmetoder av Multiple Sclerose med stamceller.

Overlege Lars Bø og overlege Anne Kristine Lehmann

Autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose (MS) - en ny klinisk studie.

Bli med i elektronisk møte

https://meet.ihelse.net/bkrt/9R8HJH2Z

Bli med over telefon

+4756131900    

Finn et lokalt nummer  

Konferanse-ID: 2931605

 

Når og kor

Dato
10.05.2017 
Klokkeslett
14:30-15:30 
Stad
Sentralblokka
Auditorium HS:D303 Birkhaugsalen
 
Arrangør
BSCC