HELSENORGE

Bordtennisskole

Bli med på Bordtennisskole med Tommy Urhaug!

Kven passar tilbodet for? 

Alle barn og unge med funksjonsnedsetting er velkomne til å delta. Du treng ikkje vere god i bordtennis for å trene her. Meininga er at du skal få lære etter kvart og treninga blir tilpassa kvar enkelt. Vi som trenar i Energisenteret legg vekt på at vi skal ha det kjekt i lag og bli kjente med kvarandre. Treninga passar for alle mellom 7-18 år.
Aldersgrensene er ikkje absolutt. Vi er fleksible og det vil basere seg litt på kor mange som til ein kvar tid er påmeldt. 

Kostar det noko? 
Aktiviteten er gratis.

Må eg melde meg på?  
Påmelding til Tommy ved å sende Tommy ein e-post på urha@online.no 

Er det aktivitet i skuleferiar og på raude dagar? 
Aktiviteten fylgjer skuleruta.  

Kven kontaktar eg dersom eg har spørmål?
Du kan k
ontakte Tommy på urha@online.Fann du det du leita etter?