Bli bedre på å søke etter forskningsbasert kunnskap!

Webinarene er rettet inn mot habiliteringstjenestene (HABU/HAVO) i spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Mange fagpersoner rapporterer at de opplever det som en utfordring å finne frem til forskningsbasert kunnskap, og at de trenger å forbedre sine ferdigheter på dette området. 

I samarbeid med Helsebiblioteket.no tilbyr Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering en webinarrekke der du får mulighet til å friske opp dine ferdigheter når det gjelder å gjøre søk etter forskningsbasert kunnskap. Opplæringen tar utgangspunkt i ressursene på helsebiblioteket.no, hvor det også er etablert en egen emneside for habilitering.

Fagpersoner i habiliteringstjenestene oppfordres til å samle seg i studio på sine respektive arbeidsplasser, for å ha mulighet til drøfting og samarbeid lokalt i forbindelse med webinarene.

Målgruppe

Ansatte i habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten.

Foreleser

Forskningsbibliotekar Irene Wiik Langengen. Irene er ansatt på FHI, Helsebiblioteket og har lang erfaring med å forelese om dette temaet.

Påmelding

De tre webinarene bygger på hverandre, og påmelding forutsette deltagelse på alle tre webinarer.

De som melder seg på vil få tilsendt nærmere informasjon om pålogging i forkant av webinarene.

Påmeldingsfristen er 9. oktober 2020. 

Fann du det du leita etter?