HELSENORGE

Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

På kurset vil du få informasjon om sjukdommen og få høve til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisning 

Målgruppe

Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs samt til ungdom 13 - 17 år og deira foreldre.   

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, sykepleier og brukermedvirker.

Fann du det du leita etter?