HELSENORGE

Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

På kurset vil du få informasjon om sjukdommen og få høve til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisning 

Målgruppe

Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs samt til ungdom 13 - 17 år og deira foreldre.   

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, sykepleier og brukermedvirker.

Presentasjoner

Addisons sykdom Tor Jacob MOE 10.22 (PDF)
Fann du det du leita etter?