Binyrebarksvikt hos barn

Kurs , Ein gong i året , Barne- og ungdomsklinikken, ROAS, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen
  • Meistre kvardagen med eit barn med diagnosen betre
  • Få høve til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Nye datoer for 2019 kommer

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå eigen lege for å delta.

Tilvisingsskjema (pdf)

Når og kor

Tid
Ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer ROAS, Lærings- og meistringssenteret, Barne- og ungdomsklinikken
Kurset er arrangert av Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med MB Addison foreningen og i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og oppholdsutgifter

  • Kontakt Pasientreiser eller på telefon 91505515 på førehand slik at dekking av reise og opphold blir avklart i forkant.