HELSENORGE

Bekhterev (Spondyloartritt)

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Dersom du har behov for å ha nokon med deg skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising til lærings- og meistringskurs (pdf) 
 
Tilvisning sendes til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Leddgikt RA"


Gruppebasert opplæringstilbud.

Målgruppe

Kurs for deg som har fått spondyloartritt diagnosen og dine pårørande. 

Kostnadar 

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukermedvirker, farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og parkeringsanleggene over gaten og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Fann du det du leita etter?