HELSENORGE

Bedre diagnostikk og behandling av samsykelighet psykisk utviklingshemming og ADHD

Et fag- og kompetansehevingsprosjekt i Habiliteringsavdelingen for voksne i Helse Bergen.

Tema

Det er begrenset med kunnskap om ADHD hos personer med utviklingshemming og det er mulig at det foreligger en underdiagnostisering av ADHD i denne gruppen. HAVO i Helse-Bergen har gjennomført et prosjekt hvor ADHD-symptomer hos personer med utviklingshemming har blitt kartlagt. Kartleggingen avdekker høy forekomst av ADHD symptomer i HAVO sin pasientgruppe og styrker mistanke om underdiagnostisering av ADHD i målgruppen. Det er derfor nødvendig med økt kompetanse om behandling (miljøterapeutisk/medikamentell) for personer med samtidig utviklingshemming og ADHD. På webinaret får vi høre mer om dette prosjektet.

Foreleser

Prosjektet presenteres av Raman Dhawan. Han er spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri med fordypning i alderspsykiatri. Han jobber delvis klinisk (Helse Bergen og Fonna) og delvis i forvaltning.
                          

Tid

Varighet på webinaret er ca. 30 minutter, men presentasjonen vil være tilgjengelig mellom kl. 09 -14 

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for

Påmeldingslenke

Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest dagen før webinaret Webinaret er gratis.

Påmelding

Meld deg på webinaret
Påmeldingsfrist: Torsdag 09.12.21 innen kl. 15:00
Fann du det du leita etter?