Avlyst: Kurs i smertebehandling

Kurs, 02.11.2020-03.11.2020, Smertebehandling og palliasjon KSK

Som følge av pandemisituasjonen må vi dessverre utsette årets planlagte kurs til 2021. 

Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus i Bergen har arrangert kurs i tverrfaglig smertebehandling i over 30 år. Kurset er på 16 timer, går over to dager, og handler først og fremst om behandling av langvarige og akutte smertetilstander.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte). Kurset vil blant annet være nyttig for fastleger som er henvisende instans til Seksjon for smertebehandling, og for andre som behandler pasienter med sammensatte smertetilstander.

Program

Programmet i PDF

Av tema nevner vi: Smertefysiologi, nevropatiske smertetilstander, søvn og smerte, bruk av opioider og cannabinoider og hodesmerter. Det blir også tatt opp tverrfaglig vurdering og behandling ved langvarige smertetilstander, muskel- og skjelettlidelser, psykologiske tilnærminger til smertmestringe, vurdering og behandling av akuttsmerte,overforbruk av medikamenter og kommunikasjonsferdigheter.


Mandag 2. november
09:00 Velkommen. Hva er smerte. Borrik Schjødt, HUS
09:30 Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, HUS
10:05 Nevropatiske smerter. Lars Jørgen Rygh,
10:35 Pause/kaffe
10:55 Muskel – skjelettplager
11:45 Tverrfaglig vurdering:
Smerte og fysioterapi. Torunn Urnes Meyer, HUS
Smerter og psykologi. Borrik Schjødt
Medikamentell behandling. Tone Høivik, HUS

12:15 LUNSJ

13:00 Tverrfaglig vurdering forts.
14:00 Søvn og smerter. Børge Sivertsen, FHI
14:50 Pause/kaffe
15:10 Psykologiske tilnærminger til smerte. Borrik Schjødt
16:00 Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter. Rae F Bell
16:30 Slutt for dagen

Tirsdag 3. november
08:30 ME/CFS og smerter. Hanne Langseth Næss, AFMR
09:20 Hodesmerter. Marte-Helene Bjørk, HUS
10:05 Pause/kaffe
10:25 Komplekst regionalt smertesyndrom - CRPS. Sara Maria Allen, OUS
11:15 Barn, traumer og senere smerter. Helene Helgeland.

12.15 LUNSJ

13:00 Akutt smerte – vurdering og behandling. Tone Høivik
13:30 Smerter og overforbruk av medikamenter. Svein Skjøtskift, AFR og Tone Høivik
14:10 Pause/kaffe
14:30 Mitt møte med helsevesenet. Pasient
14:50 Kommunikasjon. Tora Garbo, HUS
15:50 Livsstilsfaktorer og langvarig smerte. Rae F. Bell
16:20 Kurset ferdig

Med forbehold om endringer

Pris

3900,- (inkludert lunsj begge dager)

Avtalepris på overnatting på kurshotellet: 1190,- per rom per natt 1 person med frokost ( kan bookes inntil 10 dager før og  avbestiing 10 dager før ankomst)

Påmelding

Påmeldingsfrsiten er 22. oktober 2020

Når og kor

Dato
02.11.2020-03.11.2020 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Kontaktinformasjon
 
Fann du det du leita etter?