Autismespekterforstyrrelser: Tilrettelegging i skolehverdagen

Kurs , 29.03.2019 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest ønsker velkommen til kurs.

Målgruppe

Lærere, ansatte i PPT, klinikere i psykisk helsevern og øvrige som arbeider med personer som har en autismespekterforstyrrelse.

Foredragsholdere

Professor Suzanne Carrington, Queensland University of Technology

Suzanne has an international reputation in inclusive education and disability and experience in leading and contributing to a range of competitive national/ international research grants and development projects. Suzanne was seconded 2002-2004 to establish the Staff College, Inclusive Education in the Department of Education, QLD, Australia. As Director, she led professional learning of QLD education staff to support the development of inclusion.
Suzanne has been a Head of School at QUT for 10 years and is now Assistant Dean (Research) in the Faculty of Education, Queensland University of Technology (QUT), Australia. Suzanne is currently Program 2 Director: Enhancing Learning and Teaching of the Autism Cooperative Research Centre (CRC) (2012-2020) and leads research teams in QLD, NSW, Vic, WA investigating Autism appropriate educational environments and programs that optimise students’ social, behavioural/academic success. She manages a team of cross disciplinary researchers in a range of end user organisations who research relationships between child cognition, language/behavioural characteristics and intervention type and educational/social outcomes. The Autism CRC program of research (2012-2020) involves interdisciplinary partnerships with health researchers, STEM – including computing software, and the arts including design and architecture, creating innovative multi – media presentations for knowledge translation and enhancing school culture. She is a regular keynote presenter, particularly reporting on the national research programs in Autism for the CRC. Suzanne’s areas of expertise are in inclusive education, disability and teacher preparation for inclusive schools. She has engaged in research to inform policy and practice in Australian and international education contexts, more recently extending this research to the South Pacific and Asia. She has broad knowledge of education research, and her publication list provides evidence of extensive collaboration with education and health researchers. Suzanne has received a range of national prestigious awards including the ACEL Fellowship (Hon) 2012 and National Inclusion Award- Prof Roger Slee 2015 for her contribution to inclusive education. She has been awarded over $2 million in competitive research funding (NHMRC; ARC; Australian Awards [ADRAS]; CRC; European Union Executive Agency ) and is currently the Program Director of Enhancing Learning and Teaching for the Autism CRC http://www.autismcrc.com.au/ The Autism CRC is the first CRC with a strong focus on education and has over $110 Million of funding (cash and in-kind) over 8 years.

Psykologspesialist Gun Iversen

Iversen er psykologspesialist med mange års erfaring i klinisk arbeid, undervisning og kompetanse formidling i forhold til barn og unge med autismespekterforstyrrelse. I de siste femten årene har hun særlig arbeidet i forhold til barn og unge som har kognitivt funksjonsnivå innen normalområdet, i nært samarbeid med lærere og skolen.
Hun er for tiden tilknyttet Regionalt fagmiljø for Autisme. ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Vest for å skape interesse for Aktøren i skolen.

I Aktøren opplever eleven følelsenes betydning i dagliglivet, får erfaringer med å håndtere dem, for så å utforske følelser og atferd sammen med medelever i klassen.
Materialet har blitt utprøvd i to prosjekter, henholdsvis i Danmark (Møller Nielsen, A. 2007) og i Norge (Iversen, G. 2008). Vi var interessert i å styrke grunnleggende sosialkognitive funksjoner hos barn og unge med autismespekterforstyrrelse i deres naturlige miljø, for å se om programmet hadde effekt på sosial utvikling og stressreduksjon. Resultatene viste samlet sett bedre emosjonell forståelse, bedre selvkontroll, bedre problemløsning, økt prososial atferd og redusert stress.
Aktøren forventes å kunne bidra til at eleven får bedre egenomsorg og bedre? delaktighet i det sosiale læringsmiljøet.

Psykologspesialist/forsker Jon Fauskanger Bjåstad

Jon Fauskanger Bjåstad har en klinisk doktorgrad i psykologi og forsker på behandling av angstlidelser hos barn og unge. Han er ansatt i klinikkledelsen ved Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF. Han jobber også som forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), NORCE Norwegian Research Centre. Jon har spesialkompetanse innenfor autismespektertilstander og kognitiv atferdsterapi og har sammen med professor Tony Attwood i Australia laget et program basert på kognitiv atferdsterapi som utprøves som behandling for angstlidelser hos personer med autismespektertilstander. Han er forfatter på et kapittel om tilrettelegging i skolen for personer med autismespektertilstander
i boka «Psykisk helse i skolen» (Gyldendal, 2016).

Program

09.00 - 10.30   Jon F. Bjåstad "Autismespektertilstander: Forståelse og tiltak"
10.30 - 10.45   Pause
10.45 - 11.30   Sue Carrington: "Autism appropriate educational environments and programs that optimise students’ social, behavioural/academic success." Del 1.
11.30-12.30   Lunsj
12.30-13.15   Sue Carrington: "Autism appropriate educational environments and programs that optimise students’ social, behavioural/academic success." Del 2.
13.15-13.30   Pause
13.30-15.00   Gun Iversen: Presentasjon av opplæringsmaterialet Aktøren for elever med autismespekterforstyrrelse og / andre med liknende sosiale vansker på barnetrinnet.

Kostnad

Ingen deltakeravgift. Det vil bli servert en enkel lunsj

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist: Fredag 8. mars 2019

Når og kor

Dato
29.03.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger,  Rom  F-308 i undervisnings og forskningsavdelingen for psykisk helse (3. etasje i F-bygg.)  Jan Johnsens gate 12, Stavanger  (nedkjøring fra Armauer Hansens vei)
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
og Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.