Autismespekterforstyrrelse og psykiske tilleggslidelser

Kurs, 26.03.2020, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Kurset vil gå igjennom vanlige tilleggsvansker ved autisme som ADHD, angst, lærevansker, tvang, atferdsvansker, søvnforstyrrelser, stemningslidelser, psykose og spiseforstyrrelser.

En vil gå igjennom forekomst, hva som kan være typiske kjennetegn ved psykiske tilleggslidelser ved autisme, samt hva tilnærming som kan være nyttig.
Kurset vil ha fokus på barn og unge. Vi vil derfor snakke om skolens rolle, og tilrettelegging i hverdagen for barn med komorbide tilstander.
Det vil bli tid til spørsmål og diskusjon.

Forelesere

Maj-Britt Posserud er professor i barne- og ungdomspsykiatri v/Universitetet i Bergen, og klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri v/ PBU, Helse Bergen.
Mona Sjursæther Norbye er lektor i spesialpedagogikk og ansatt som spesialpedagog v/ Autismeteamet, Psykisk helsevern for Barn og Unge (PBU), Helse Bergen

Tid

Torsdag 26. mars 2020, kl. 09.30 – 13.30, med rom for diskusjon fram til 14.30 dersom ønske/behov.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, pårørende og andre kurset vil kunne være aktuelt for.

Kursavgift

 Kr 150,- Det vil bli servert enkel lunsj og kaffe/te

Påmelding

Påmeldingsfrist: Mandag 09.03.20

Meld deg på kurset

Når og kor

Dato
26.03.2020 
Klokkeslett
09:30-13:30 med rom for diskusjon fram til 14.30 dersom ønske/behov.
Stad
Kronstad DPS
i gymsalen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Fann du det du leita etter?