Autism Diagnostic Interview Revised ADI-R

Kurs, 13.02.2020-14.02.2020, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R.

ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised, er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar for barn/unge og voksne.

Dato og klokkeslett

Mandag 13. februar kl. 09.30-16.00 og fredag 14. februar kl. 08.30-15.30.

Pris/egenandel

Egenandelen er på 600,- og inkluderer dagpakke på hotell og skåringsprotokoller. 

Kursarrangør og kursholdere

Regional fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest v/psykologspesialist Elin Antoniussen og psykologspesialist/PhD Nina Stenberg

Reise og opphold

Reise og eventuelt opphold må ordnes av den enkelte.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi


Påmelding

Påmelding til kurset

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser.
Påmeldingsfrist: 3. februar 2020

Når og kor

Dato
13.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Stad
Scandic Bergen City Hotell i Håkonsgaten 2-7
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i Helse Vest 
Fann du det du leita etter?