Autism Diagnostic Interview Revised ADI-R

Kurs, 19.03.2018-20.03.2018, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R.

ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised, er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.


Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar for barn/unge og voksne.

Dato og klokkeslett

Mandag 19. mars kl. 09.00-16.00 og tirsdag 20. mars kl. 08.30-15.30

Gratis kurs

Pris: Kurset er gratis og inkluderer lunsj. Kursdeltagere vi få skårings-protokoller.

Kursholder

Psykologspesialist Elin Antoniussen, ansatt i Spesialpoliklinikken, Autismeteam i Helse Bergen og psykologspesieliat Elise Constrance Fodstad, ansatt ved BUP Sandnes i Helse Stavanger.

Antoniussen og Fodstad er Helse Vest sine representanter i det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiserings-programmet.

Reise og opphold

Reise og eventuelt opphold må ordnes av den enkelte.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som
14 t. vedlikeholdsaktivitet.


Påmelding

Påmelding til kurset

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2018

Når og kor

Dato
19.03.2018-20.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Scandic Stavanger Park hotell, Prestegaardsbakken 1, Stavanger
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i Helse Vest 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.