Autism Diagnostic Interview Revised ADI-R

Kurs, 16.11.2017-17.11.2017, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM


Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R.

ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised, er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.


Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar for barn/unge og voksne.

Dato og klokkeslett

Tid: Torsdag 16. november kl. 09.00-16.00 og fredag 17. november kl. 08.30-15.30

Gratis kurs

Pris: Kurset er gratis og inkluderer lunsj. Kursdeltagere vi få skårings-protokoller.

Kursholder

Psykologspesialist Elin Antoniussen ansatt i Spesialpoliklinikken, Autismeteam i Helse Bergen. Antoniussen er Helse Vest sin representant i det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiserings-programmet.

Reise og opphold

Reise og eventuelt opphold må ordnes av den enkelte.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som
14 t vedlikeholdsaktivitet .


Påmelding

Påmelding til kurset

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser.
Påmeldingsfrist: 15. oktober

Når og kor

Dato
16.11.2017-17.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Scandic Hotell i Håkonsgaten 2, Bergen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i Helse Vest