HELSENORGE

Åpning av Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester

Seminaret er åpent for alle

Senteret skal bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester. Hvert år blir en million mennesker i Norge og 700 millioner verden over direkte eller indirekte berørt av psykisk sykdom, og omkring 30 % får rett hjelp til rett tid. Digital teknologi kan bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester for barn, unge, voksne og eldre.


Eivind Hansen og Tine Nordgreen inviterer til en samtale om hvordan vi kan øke nytten av digitale psykiske helsetjenester. De får besøk virtuelt og i studio av:

  • Pasienter
  • Helseminister Bent Høie
  • Leder innovasjon og næringsutvikling, Eline Oftedal, Abelia
  • Professor Nick Titov, Mindspot, Australia
  • Administrerende direktør Erik M. Hansen, Helse Vest IKT
  • Digitale helsetjenester
  • eHelse bedrifter
  • Forskere

Fann du det du leita etter?