HELSENORGE

"Alle skal med" - Aktivitet i gymsal

Leik og aktivitet i gymsal for born og unge i alderen 12-18 år.

Meir informasjon

"Alle skal med" er eit aktivitetstilbod til born og unge i alderen 12-18 år som er tilknytta kommune- eller spesialisthelsetenesten, og som ikkje har eit passande aktivitetstilbod i sitt nærmiljø, men som har stor nytte og glede av tilpassa fysisk aktivitet i gymsal. 

Det er ikkje lagt opp til eit bestemt aktivitetsopplegg, men instruktørane vil kunne gå inn og hjelpe med opplæring av spesifikke idrettsferdigheter eller organisere leikbaserte aktivitetar dersom deltakarane ynskjer dette. 

Påmelding

Påmelding ved SMS til 406 24 861 seinast kl. 12.00 fredagen før aktuell aktivitetsøkt. 

Fann du det du leita etter?