Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD - 1

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

Du må ha tilvisning for å delta:

Tilvisinga sendast til
Helse Bergen 
v/Dokumentasjonsavelinga
Postboks 1
5021 Bergen
 
Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført. 
 
Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55 97 41 00.
Fann du det du leita etter?