Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

tilvisning frå eigen lege

Tilvisinga sendast til
Helse Bergen 
v/Augeavdelinga
Postboks 1
5021 Bergen
 
Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført. 
 
Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55 97 41 00.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Pårørande gratis.
Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 
 

Påmelding

Du må ha tilvisning frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta, og ved behov for ledsagar skal dette stå i tilvisinga.