HELSENORGE

ADOS modul 1 og 2

2 dagers introduksjonskurs i Autism, Diagnostic Observation Schedule, ADOS-2, Modul Toddler, 1 og 2.

Om ADOS-2

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul Toddler benyttes til barn fra 12 – 31 mnd. Modul 1 er for barn eldre en 31 mnd, Modul 2 benyttes ved utredning av personer i alle aldre som ikke har ikke verbalt flytende språk.

Kursarrangør og kursholder

Regional fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest  v/psykologspesialist Elin Antoniussen. Antoniussen er sertifisert kursholder gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Pris

Kr. 800,- for begge dagene. 
Pris inkluderer dagpakke på hotell og skåringsprotokoller til deltagerne. 
De som har manual oppfordres til å ta den med. 
Reise og ev. opphold må ordnes av den enkelte deltager.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.
Fann du det du leita etter?