Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

Kurs, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, ROAS

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

Kurset er for 

  • Nydiagnostiserte vaksne med binyrebarksvikt.
  • Personar som har levd ei stund med diagnosen og som treng oppfriskingskurs. 
  • Pårørande til personar med diagnosane. 

Tid 2021

  • Kurset går over to dagar.
  • Torsdag 28. og fredag 29. januar kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.


Presentasjoner

Binyrebarksvikt 2020.pptxHvordan takle livet med (kronisk) sykdom.pptxNytt om forskning 2020.pptx

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

tilvisning frå eigen lege - pårørande oppmodast til å delta.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer ROAS, Lærings- og meistringssenteret, Medisinsk klinikk
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon:

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dektkostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf: 915 05 515www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.